By | January 31, 2018

Viết bởi: Julia DeGraw

Xuất bản trên báo Portland Tribune (Diễn Đàn Portland), ngày 2 tháng 1 năm 2018

Chúng ta đều biết rằng Chính phủ Liên bang sẽ không giúp bàn đến những vấn đề lớn nhất mà cộng đồng chúng ta đang phải đối mặt. Ở Portland, hàng ngàn con người đang sống trên đường phố, và hàng ngàn trẻ em hàng đêm đi ngủ với bụng đói. Nếu đã học được bài học từ cuộc bầu cử năm 2016, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta bắt buộc phải cùng nhau đấu tranh cho thay đổi thực sự từ cấp địa phương.

Từ đâu đã dẫn đến tình hình hôm nay? Đầu tiên, chính quyền thành phố này được xây dựng trên một hệ thống bị thiếu sót. Các cuộc bầu cử tự do không giới hạn nhiệm kỳ gắn liền với sự phân biệt. Theo như cách nó được thiết kế, các cuộc bầu cử tự do yêu cầu người ra ứng cử chỉ thắng khi được cả thành phố bỏ phiếu bầu. Như vậy, nó có khuynh hướng lấy đi cơ hội của các ứng viên là phụ nữ, người da màu và bất cứ người nào thiếu nguồn tài nguyên vận động bầu cứ. Các ứng cử viên không nên cần phải có tài sản riêng mới được thắng cứ. Đây là lý do tại sao chiếm ưu thế trong chính quyền thành phố chúng ta đa phần là nam, da trắng, đến từ các khu dân cư giàu có ở khu Southwest Portland, ngoại trừ một ủy viên.

Như vậy có vẻ không có tính đại diện đúng không? Có lẽ vì vậy mà Southeast Portland, nơi đa phần dân cư thành phố sinh sống, không có đầy đủ dịch vụ, ít công viên hơn, ít phương tiện đi lại, thiếu hụt vỉa hè, công viên và không gian xanh, và có con số đường đầy ổ gà và không lát nhựa cao sửng sốt. Chưa kể là với các cao tốc như I-205 và I-84 cắt ngang qua phía East – và một chính sách môi trường bị tác động bởi các cuộc vận động hành lang – chúng ta cũng sở hữu một vài chất lượng không khí tệ nhất đất nước.

Chúng ta cần một hệ thống theo quận, với đại diện ra ứng cử từ tất cả mọi khu vực của Portland. Những công chức được bầu cử ra sẽ chịu trách nhiệm cho cộng đồng đã bầu họ vào vị trí đó – chứ không phải là các tập đoàn vận động hành lang bỏ nhiều tiền trong các cuộc vận động tranh cử. Cùng với các nguyên tắc tài chính mạnh mẽ trong các chiến dịch tranh cử, giống các quy định đã được áp dụng ở Quận hạt Mutnomah, bầu cử theo quận sẽ gia tăng khả năng của các ứng cử viên đại diện cho cộng đồng – đặc biệt là phụ nữ và người da màu.

Không có mô hình nào hoàn hảo. Nếu được bầu cử, tôi sẽ làm việc với các nhóm cộng đồng, các chủ doanh nghiệp nhỏ tại địa phương, các chuyên viên công đoàn và tại địa phương để quyết định chúng ta cần gì từ một chính quyền bầu cử ra từ các quận, từ đó chúng ta có thể quyết định hệ thống nào sẽ cho phép chúng ta đạt được tốt nhất các mục tiêu chúng ta đã đặt. Có thể là chúng ta vẫn cần một số vị trí bầu cử tự do để đảm bảo có người trong hội đồng ủy ban thành phố có cái nhìn toàn diện toàn thành phố nhự một thể thống nhất. Có thể chúng ta sẽ cần nhiều đại diện cho một quận để đảm bảo người da màu thật sự có cơ hội được đại diện.

 

Điều tôi biêt là: Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ tìm ra được một hệ thống thực sự phục vụ cho người dân của thành phố này, chứ không phải chỉ cho những người đưa ra luật và các lợi ích tập đoàn lớn khác.

 

Julie DeGraw sinh sống tại Montavilla, Southeast Portland, và đang ứng cử vào vị trí ủy viên Hội đồng Thành phố. Nếu muốn liên lạc với cô, vui long email: julia@julia4pdx.com

Leave a Reply